Navigation


28. 10. 2018 TGM

28. 10. 2018 ÚČAST NA KLADENÍ VĚNCŮ K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR.

 

V neděli 28.10. proběhl navzdory nepřízni počasí v plánovaném čase i rozsahu
pietní akt u pomníku T. G. Masaryka při příležitosti 100. výročí založení
republiky. Za účasti zástupců města i kraje, armády, skautského oddílu,
Sokola a dalších sportovních či občanských uskupení a veřejnosti proběhlo
položení věnců k pomníku prvního československého prezidenta. Následně jsme
mohli vyslechnout proslovy hejtmana pardubického kraje p. Netolického a
končícího starosty města p. Zedníka, apelující na hodnoty prosazované
T. G. Masarykem. Na závěr promluvila ředitelka městského muzea paní Voleská,
která v emotivním projevu poukázala na aktuálnost Masarykova odkazu v dnešní
době a vyzvala přítomné k občanské aktivitě a odpovědnosti. Všechna
pronesená slova byla pro přítomné a hlavně mladší generace velice poutavá a
vedla k zamyšlení a uvědomění, že svobodná a samostatná republika není
samozřejmost, ale výsada o kterou musíme trvale usilovat a bojovat.
Zakončení oslavy proběhlo za zvuků Masarykovy oblíbené písně Ach synku,
synku a česko-slovenské státní hymny (včetně slovenské části) v podání
hudebního uskupení Řetůvanka.

Michal Klimeš