Navigation


Volejbalové soustředění - Říčky v Orlických horách

Opět jako v loňském roce, uspořádal volejbalový oddíl Sokola Česká Třebová letní sportovní soustředění v Říčkách v Orlických horách. V termínu od 10. 8. - 21. 8. 2012 se na chatě Karosa a přilehlém penziónu pana Macháčka vystřídalo 12 ligových žen, 30 dětí ve věku 10-12 let a 20 dětí ve věku 8-9 roků. Tréninkový proces zajišťovalo celkem 8 trenérů-Hanzelka, Fišar, Renčín, Kadlec, Bělková, Janďourková, Benešová a Koubová. Ke sportování jsme používali antukové hřiště u chaty Karosa, sjezdovku, travnaté hřiště, bazén a krosovou trať u penziónu pana Macháčka.
Ligové družstvo žen se připravovalo na další ligovou sezónu pod vedením R. Hanzelky. Náplní tréninků bylo zvyšování fyzické kondice, utužování kolektivu a v neposlední řadě zdokonalování individuální herní činnosti jednotlivce.
Děti z volejbalové přípravky a mladšího žactva měly tréninky zaměřeny na zvyšování kondice, u kterých převažovaly výběhy, terénní běhy a kruhové tréninky. Ve volejbalovém tréninku jsme se zaměřili na nácvik odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a nácvik smeče. Tréninky byly protkány hrami a celý den končil společným turnajem s ligovými ženami. Před večerkou pak byly vyhlášeny nejšikovnější hráči a hráčky, kteří v průběhu každého dne trenéry něčím zaujali. V průběhu soustředění pak děti soutěžily ve sportovním desetiboji. V něm zvítězila Veronika Šplíchalová a Tomáš Smola. Před odjezdem domů obdržel každý účastník účastnický diplom a tričko s motivem soustředění.
V sobotu 18. 8. 2012 vystřídali starší děti i mladší (8-9 let). Náplní pobytu u mladších dětí byl rozvoj koordinace, míčové abecedy a míčové hry. Děti odehrály mnoho večerních turnajů v oranžovém a žlutém volejbale jednotlivců, ale i dvojic.
Celkově se volejbalové soustředění všech zúčastněných kategorií vydařilo a děti odjížděly domů spokojeny a plny nových zážitků. Poděkování patří všem trenérům, kteří si udělali o prázdninách čas a věnovali se dětem. Dále patří velké dík majitelům obou chat, kteří se o nás starali jako o vlastní. Za rok nashle v Říčkách.                                                                  
                                                                                        Za volejbalový oddíl Michal Kadlec