7. 12. 2019 ŽENY 2. LIGA DOMA PROTI LIBERCI V 9.00 HOD A 13.00 HOD, HALA NA SKÁLE

7. 12. 2019 KADETKY A 1. LIGA DOMA PROTI SOKOL BRNO I V 11.00 HOD A 15.00 HOD, HALA NA SKÁLE

7. 12. 2019 KADETKY B KP PCE KRAJE DOMA PROTI LETOHRADU V 10.00 HOD A 13.00 HOD, TĚLOCVIČNA HABRMANOVA U BILLY.

7. 12. 2019 MLŽKY A, TURNAJ VENKU OD 9.00 HOD.

7. 12. 2019 MLŽKY B, TURNAJ VENKU OD 9.00 HOD.

 

Všechny akce