27. 2. 2007 Bowling

                      Sportovní klub Geodézie Česká Třebová uspořádal turnaj v bowlingu. Do turnaje, který se hrál jako soutěž firem, ve které každá ze zúčastněných postavila čtyři dvojice, se Geodeti spojili s Katastrálním úřadem v Ústí nad Orlicí. Díky tomuto neuvěřitelně šťastnému spojení vybojovalo společenství třetí místo těsně (nebo děsně?) za ŘSD. První místo vybojoval STRABAG, jehož reprezentace je na snímku vlevo. Na čtvrtém místě skončila SKANSKA, se kterou se nikdo nespojil. Cena za vítězství mezi firmami jistě udělala hráčům Strabagu radost. Nejlepším hráčem turnaje byl hráč Geodézie Samek, který za to nedostal nic. Pro jeho klid v duši, spravedlnost není nikde, tak proč by měla být zrovna na tomto turnaji. Takže vzhledem k tomu, že turnaj byl hlavně soutěží dvojic, tak ještě fotografie tří nejúspěšnějších dvojic, které na rozdíl od hráče Samka něco dostaly. Na obrázku je s nimi i odměněný závodník Mrkvička, který se stal díky svému umístění nejoblíbenějším závodníkem. Dál jsou na obrázku: vítězná dvojice Veselý, Samek z SK Geodézie, druzí Vebr, Němec z ŘSD a třetí dvojice ve složení Novotný 2 a Marvanová, hrající za Strabag. Na řadě hráčů bylo vidět, že mají zkušenosti z kuželek, někteří již nasbírali bezesporu spoustu zkušeností na bowlignu, zkrátka turnaj měl velmi dobrou úroveň. Pokud to takhle půjde dál, tak za rok, jestliže se tato akce uskuteční bude hozených třístovek tolik, že zvýrazňovat budeme výkony pod 300 bodů. Mnoho zdaru v zacházení s koulemi přeje Zdeněk Barvínek.  

Turnaje a akce

Všechny akce