28. 10. 2018 TGM

28. 10. 2018 ÚČAST NA KLADENÍ VĚNCŮ K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR.

 

V neděli 28.10. proběhl navzdory nepřízni počasí v plánovaném čase i rozsahu pietní akt u pomníku T. G. Masaryka při příležitosti 100. výročí založení republiky. Za účasti zástupců města i kraje, armády, skautského oddílu, Sokola a dalších sportovních či občanských uskupení a veřejnosti proběhlo položení věnců k pomníku prvního československého prezidenta. Následně jsme mohli vyslechnout proslovy hejtmana pardubického kraje p. Netolického a končícího starosty města p. Zedníka, apelující na hodnoty prosazované T. G. Masarykem. Na závěr promluvila ředitelka městského muzea paní Voleská, která v emotivním projevu poukázala na aktuálnost Masarykova odkazu v dnešní době a vyzvala přítomné k občanské aktivitě a odpovědnosti. Všechna pronesená slova byla pro přítomné a hlavně mladší generace velice poutavá a vedla k zamyšlení a uvědomění, že svobodná a samostatná republika není samozřejmost, ale výsada o kterou musíme trvale usilovat a bojovat. Zakončení oslavy proběhlo za zvuků Masarykovy oblíbené písně Ach synku, synku a česko-slovenské státní hymny (včetně slovenské části) v podání hudebního uskupení Řetůvanka. Michal Klimeš

               

Turnaje a akce

Všechny akce