10.-11. 1. 2015 BMV Č.TŘEBOVÁ

BMV Česká Třebová 10. - 11. 1. 2015.

 

    V sobotu a v neděli uspořádal volejbalový oddíl Sokol Geodézie Česká Třebová další turnaj v barevném minivolejbalu dětí od 1. do 7. třídy. Podstata barevného minivolejbalu spočívá nabídnout všem dětem , i těm nejmenším volejbalovou hru, kterou k svému věku zvládnou. A tak nejmenší hrají přehazovanou, větší už mají zařazeny prvky volejbalu až po žáky sedmých tříd, kteří hrají volejbal v trojicích. V sobotu odehrály svůj turnaj děti od 6-10 let. Celkem se zúčastnilo 52 družstev a mnoho přihlížejících rodičů. V neděli pak odehrály svůj turnaj děti v kategorii červené (4.-5.třída) a modré (6.-7.třída). V neděli do bojů zasáhlo 39 družstev. Nejvíce družstev přijelo ze Svitav a pak jsme už měli největší zastoupení my, volejbalisté z České Třebové. A takto viděla sobotní a nedělní turnaj naši trenéři:

 

Sobota 10. ledna 2015:

 

 

 

Žlutá kategorie, trenéři - Hanka Dvořáková a Radka Benešová

 

   Turnaje se zúčastnilo 15 našich dětí. Na tomto turnaji  jsme v rámci adaptace do kolektivu a hry zapojily děti, které již chodí delší dobu s dětmi, které teprve začínají. Děti mezi sebou pěkně spolupracovaly a stanovenou koncepci tohoto turnaje splnily. Všem dětem patří pochvala za jejich snahu a bojovnost.

 

 „A“ – Kaplanová, Lánová, Polášková

 

„B“ – Dvořáková, Očenášová, Špaisová

 

„C“ – Adamová, Drymlová, Šindelářová

 

„D“ – Sixta, Švanda

 

„E“ – Charouzová, Kovářová, Peterková

 

„F“ – Felgr, Homoláč, Pražák

 

 

 

Oranžová kategorie, trenéři - Jitka Koubová a Michal Kadlec

 

    Vždycky mám ohromnou radost z toho, když se mi podaří těmto malým dětem vysvětlit, že není nejdůležitější tento turnaj vyhrát, ale užít si volejbalovou zábavu s kamarády a spolužáky J 

 

 

 

„A“ – Dominik Kráčmer, David Andrle

 

„B“ – Míša Kubíček, Kuba Očenáš

 

„C“ – Zuzka Havránková, Barča Koubová

 

„D“ – Anička Klimešová, Šárka Zahrádková

 

„E“ – Nela Sixtová, Bětka Kadlecová, Sandra Landová

 

 

 

Neděle 11. ledna 2015

 

 

 

Neděli popisuje trenérka Markéta Bělková:

 

     Česká Třebová byla druhým městem, které v sezóně 2014-2015 pořádalo barevný volejbal. Náš oddíl reprezentovala 4 družstva červený a 4 družstva modrý volejbal.  Družstva byla nalosována vždy do dvou skupin v dané kategorii, ve výsledku jsme měli dva vítěze v červeném a dva vítěze v modrém volejbale. Družstva odehrála až deset zápasů což bylo rozhodující pro celkovou koncepci turnaje, chtěli jsme, aby družstva co nejvíce hrála  a skončili jsme v cca 13 hodin což se i stalo, s předáním cen byl konec v 13.10.

 

 

 

Červený volejbal hrálo devět našich dětí             Modrý volejbal hrálo 16 našich dětí -

 

A - Jebousková a Hondlová,                                                A - Bělka, Hruška, Lukáš a Šumbera

 

B - Rybka a Štech,                                                   B - Blažková, Dvořáková, Honlová a Paarová,

 

C - Svoboda a Štusák                                               C - Hyláková, Pešková, Vernerová a Vomáčková

 

D - Broulíková, Dušková a Kaplanová.                    D - Bicanová, Kráčalová, Šmídová a Verešpejová

 

Výsledky viz níže.

 

Děti si nevedli špatně a máme z toho velkou radost.

 

     Turnaj proběhl bez zranění a v hale sportovalo během sobotního a nedělního dopoledne přes 200 dětí a povzbuzovalo je několik desítek dospělých. Dík patří všem organizátorům a rozhodčím – mladším žákyním, kadetům, našim hráčkám II. ligy a rodičům.                                                                                                                                                                                                                             Ing. Michal Kadlec

 

 

 

   

 

                                                                           

 

 

 

Barevný minivolejbal

Všechny akce