22. 8. – 26. 8. 2022 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DĚTÍ 1.-5. TŘÍDA.

        Příměstský tábor proběhl v České Třebové pro děti 1.-5. třída. A jak šel den po dni?

V pondělí 22.8.2022 začal našim nejmenším volejbalistům a volejbalistkám příměstský tábor, kdy dopoledne budeme trávit sportem a odpoledne různou jinou nesportovní zábavnou činností. Bohužel déšť nás zahnal do tělocvičny (ZŠ Nádražní) a odpoledne jsme vyplnily vodními hrátkami v krytém bazénu. Celkem se účastní 34 dětí 8-11 let a 8 trenérů.

V úterý jsme s dětmi opět využili tělocvičnu na ZŠ Nádražní, kdy e k nám dopoledne připojila skupina Petra a Ivy a děti si zahrály turnaj. Mladší skupina Markéty dopoledne sportovala v tělocvičně Na Skále. Protože počasí nám neumožnilo realizovat plánovaný odpolední program v Křivolíku a Na Horách, opět jsme využili azyl tělocvičny na Nádražce.

Ve středu nám počasí konečně umožnilo jít sportovat na venkovní volejbalové kurty. Po rozcvičce, protažení a pohybových hrách jsme se intenzivně věnovali nácviku odbití obouruč spodem, odpoledne jsme navštívili Pinguin park v Přívratě.

Ve čtvrtek, jsme pokračovali na venkovních kurtech, opět jsme zopakovali nácvik bagru a ukázali si a vyzkoušeli nová průpravná cvičení. Po obědě na Července jsme odpoledne navštívili Skipi park v Letohradě. Opět krásný den, který si děti šťastně užily.

Poslední den soustředění, tedy v pátek, jsme dopoledne trávili na volejbalových kurtech. Schéma stejné jako dny před tím, hry na zahřátí, atletická abeceda na protažení, pohybové hry a upevňování techniky bagru. Po obědě opět volejbalové kurty Na Skále, ale děti absolvovaly 2 turnaje v červeném volejbale a oranžovém s možností zapojení bagru. Odpoledne už bylo dost teplo, ale děti vše zvládly na výbornou. Po turnaji jsme udělali fotky a rozdali ceny. Turnaji přihlíželo mnoho rodičů, kteří viděli v akci své šikovné děti. A jsou šikovné. Udržet ve vzduchu balón bez dopadu je velká práce a šikovnost. Děkuji všem dětem za pohodový týden, byla s nimi krásná spolupráce, děkuji také trenérům, kteří si udělali čas a věnovali se dětem, a hlavně děkuji Markétě, která celé soustředění organizačně obstarala. MK

Barevný minivolejbal

Všechny akce