14. 6. 2015 BMV ŽUPNÍ PŘEBOR Č.TŘEBOVÁ

Župní přebor v BMV-1. a 2. třída ZŠ-Česká Třebová.

 

   Za krásného letního počasí předpřípravka v neděli 14. 6. 2015 pořádala poslední turnaj minivolejbalu žluté barvy v domácím prostředí. Celkem se turnaje zúčastnilo 19 družstev rozdělených do dvou skupin.

Kategorie 1. třída a kategorie 2. třídy - systém každý z každým.

Za první třídu startovala naše družstva:

Č.T. „A“ – Peterková, Lánová, Hrušková

Č.T. „B“ – Felgr, Cvrček, Sixta

Obě dvě družstva se umístila na krásném 4. – 6. místě.

Za druhou třídu hrála družstva:

Č.T. „C“ – Očenášová, Šindelářová

Č.T. „D“ – Charouzová, Kovářová

Č.T.“ E“ – Drymlová, Polášková

Č.T.“F“ – Dvořáková , Kaplanová

Č.T:“G“ – Adamová, Preisslerová

Č.T. „H“ – Homoláč, Pražák, Švanda, Vávra.

Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo Č.T. „D“  – které obsadilo také krásné 4. místo.

Poděkování patří všem rodičům, hráčkám z družstva ml. žákyň a z družstva žen, které se podíleli na organizaci turnaje.

Dvořáková Hana  

 

Barevný minivolejbal

Všechny akce