23. 3. 2014 MINIPŘEHAZOVANÁ Č.TŘEBOVÁ

Minipřehazovaná Č. Třebová 23. 3. 2014

 

Zpráva z turnaje od trenérky Hanky Dvořákové:

 

Č.T.A: Pražák, Švanda

Č.T.B: Adamová, Peterková, Landová

Č.T.C: Šindelářová, Očenášová

Č.T.D: Ševčíková, Kubíček, Homoláč

Č.T.E: Polášková, Dvořáková

Naší nejmenší volejbalisté se zúčastnili turnaje v přehazované „pro prvňáky“ v domácím prostředí. Do turnaje se přihlásilo 20 družstev+ 5 družstev domácího týmu.

Systém turnaje byl pět základních skupin po pěti a následně dle pořadí v základních skupinách byla družstva opět rozdělena do pěti skupin o pořadí. Vyhlášení bylo rozděleno samostatně dle umístění ve finálových skupinách. V každé finálové skupině bylo vyhlášeno pořadí 1-5.

Všechny naše děti chválíme, protože se stále ve svých dovednostech zlepšují.

Cíl tohoto turnaje byl splněn, neboť mottem byly „šťastné a sportující děti“ a to se podařilo!!! Každé družstvo dostalo diplom a sladkou odměnu!!

Poděkování patří také všem, kteří pomáhali s organizací turnaje.

 

 

Dvořáková Hana

 

Dovětek od Michal Kadlece: Hanka se ve svém hodnocení nepochlubila, že družstvo  Č. Třebová D (Ševčíková, Kubíček, Homoláč) a Č. Třebová E (Polášková, Dvořáková) obsadilo 1. místo, a družstvo Č. Třebová B (Adamová, Peterková, Landová) a Č. Třebová C (Šindelářová, Očenášová) obsadilo 2. místo. Turnaj byl výborně připraven po všech stránkách díky všem organizátorům (starší žáci, ženy 2. liga, trenéři) a ukázal svoji pospolitost.  

Přehazovaná CH+D

Všechny akce