26. 3. 2016 PŘEDPŘÍPRAVKA

ČINNOST POHYBOVÉ VOLEJBALOVÉ PŘEDPŘÍPRAVKY.

 

Od září 2015 organizuje SK Geodézie Česká Třebová kroužek pohybové volejbalové před přípravky, kterou s láskou a s radostí vedou Lucka Beranová, Renata Lánová a Martin Janda. Náplní cvičení je poznávání kolektivu, míčová a pohybová gramotnost. Děti házejí, lezou, skákají a hlavně si hrají. Přikládám několik fotografií.

  

 

                                                           Za oddíl SK Geodézie Č. Třebová Michal Kadlec  

Přehazovaná CH+D

Všechny akce