27. 10. 2022, VOLEJBAL, PŘÍPRAVKA PRÁZDNINOVÝ TRÉNINK.

Na dnešní den, 27.10.2022, jsme dětem připravili, Markéta, Honza a já, prázdninový trénink. Ten spočíval v tom, že jsme dětem připravili stanoviště na rozvíjení koordinace (gymnastická nafukovací žíněnka), silových dovedností (houpání na laně, přitahování se na šikmé lavičce, a další), průpravných cvičení na odbití spodem, odbití obouruč vrchem, odbití jednoruč spodem, lokomočních cvičení pro správný pohyb pod balón a mnoho dalších. Část byla věnována hře, přehazované, oranžovému, červenému a modrému volejbalu. Všechny děti (od 2.-5.třídy) tento tříhodinový blok s přehledem zvládly, i když únava byla znatelná. Se všemi cvičeními, byť s většinou se děti potkaly dnes poprvé, si děti se zájmem poradily.

                                                                                                M. Kadlec

Přípravka CH+D

Všechny akce